Khi chúng ta đoàn kết, có con sông lớn nào mà chúng ta không thể vượt qua, cây cầu lớn nào mà chúng ta không thể hoàn thành?
 

Follow Us on Facebook

Upcoming Events

 1. April 30 Commemoration: After The Fall, We Rise Again.

  April 27 @ 5:00 PM - 10:00 PM
 2. Health Fair

  May 10 @ 10:00 AM - 5:00 PM
 3. Camp Lên Đường – Huntsville, TX

  May 23 - 26
 4. Vinh Quy Bái Tổ

  June 15
 5. Lễ Hội Văn Hóa

  June 21
Building Our Community. Together. Website Apps