Khi chúng ta đoàn kết, có con sông lớn nào mà chúng ta không thể vượt qua, cây cầu lớn nào mà chúng ta không thể hoàn thành?
 

Follow Us on Facebook

Contact Us

Vietnamese Community of Houston & Vicinities (VNCH)

7100 Clarewood Drive
Houston, Texas 77036

Phone: 832-831-5116

Email: CongDongVietHouston@gmail.com

Operation Hours: M-F from 9am - 3pm.

Building Our Community. Together. Website Apps