Kết Quả Số Xố Trúng Thưởng Hội Xuân Cộng Đồng 2015

Sau đây là danh sách các số trúng thưởng.   LÔ ĐỘC ĐẮC: 15188 Dây chuyền mặt Ruby ($5,000 - Johnny Dang & Co.) LÔ HẠNG I (Vé máy bay khứ hồi - Singapore Airline): 15418 LÔ HẠNG II #1(Vé máy bay khứ hồi - Korea Airline): 14445 LÔ HẠNG II #2 (Vé máy bay khứ hồi - Korea Airline): 11088 (Ông Trần Quang Tích) LÔ HẠNG III (Vé máy bay khứ hồi - Eva Airline): 11676 LÔ HẠNG IV: Nữ trang ($1,200 - Tiệm vàng Đồng Tín): 16025 (Bà Nguyễn Thị Huệ) LÔ HẠNG V: HDTV ($1,000 - Fish N Pet Unlimited): 12759
Building Our Community. Together. Website Apps