THÔNG CÁO CỦA ỦY BAN VẬN ĐỘNG CỬ TRI NGƯỜI MỸ GỐC VIỆT

Thông Cáo - UBVĐCTNMGV - LongVersion Kính thưa quý đồng hương Houston, Qua lời mời của HĐĐDCĐ Houston, một số vị đại diện các đoàn thể xã hội dân sự, quân đội, đảng phái chính trị và các vị thân hào nhân sĩ đã đồng ý phối hợp với Hội Đồng Đại Diện để tham gia vào "Ủy Ban Vận Động Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt". Ủy Ban này được chính thức thành lập vào ngày 8 tháng 9 năm 2015 với mục đích sáng tạo mọi phương cách nhằm vận động và khuyến khích những cử tri người Mỹ gốc Việt tích cực tham gia đi bầu trong cuộc Bầu Cử Tổng Quát ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Là những người Việt sống trên một quốc gia hùng cường nhất thế giới, chúng ta đều nhận thức được sức mạnh của lá phiếu và quyền đi bầu mà mỗi công dân nước Mỹ đều được bảo đảm qua bản Hiến Pháp Hoa Kỳ. Nền tảng dân chủ của một quốc gia và sự cường thịnh của quốc gia đó đều tùy thuộc vào ý thức của những công dân qua sự lựa chọn và bình bầu những nhân tài lãnh đạo đất nước tài giỏi nhất. Cộng đồng người Việt tại thành phố Houston và các Vùng Phụ Cận ngày nay đã lên đến hơn 150,000 người với số cử tri ghi danh trên 46,000 tại Quận Harris, dựa trên thống kê của hai lần bầu cử năm 2012 và 2014. Tuy nhiên, số cử tri người Việt thật sự đi bầu chỉ có hơn khoảng 3,000 người, một con số rất khiêm nhường. Nếu như số cử tri bỏ công đi bầu dù chỉ được một nửa số ghi danh, thì tiếng Nói của Cộng Đồng người Việt sẽ mạnh mẽ biết bao so với những cộng đồng bạn. Cường độ ảnh hưởng của Cộng Đồng người Việt trong chính quyền địa phương sẽ gia tăng thập phần vì những chính sách của Thành Phố hoặc của Khu Vực một phần sẽ do Cộng Đồng người Việt định đoạt. Quyền lợi và sự an nguy của những gia đình hay cơ sở thương mại của người Việt sẽ được gia tăng và bảo vệ mỗi khi có vấn đề xảy ra như khi bị kỳ thị bởi những cơ quan chính quyền hay những người thuộc sắc dân khác. Trong thời gian tới đây, Ủy Ban Vận Động Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt sẽ thành lập một mạng lưới bao gồm nhiều thiện nguyện viên để giúp cho những cử tri người Việt có thêm kiến thức và phương tiện đi bầu. Chúng tôi sẽ thông báo đến quý vị các địa điểm bầu cử, cách thức điền và gửi phiếu sớm cho các vị cao niên, tổ chức các dịch vụ đưa đón đồng hương đến nhũng địa điểm thùng phiếu, và vận động đông đảo cử tri ghi danh tích cực đi bỏ phiếu cho các chức vụ then chốt như Nghị Viên và Thị Trưởng Thành Phố. Ủy Ban tha thiết kêu gọi sự hưởng ứng và tinh thần Trách Nhiệm và Danh Dự của tất cả những cử tri người Việt và xin quý vị hãy đồng thanh rủ nhau đi bầu cho thật đông trong kỳ bầu cử ngày 3 tháng 11 này. Tương lai và sức mạnh của Cộng Đồng Người Việt Houston đang nằm trong tay của quý vị. Số lá phiếu của cử tri người Mỹ gốc Việt sẽ là yếu tố chính yếu để quyết định ảnh hưởng của Cộng Đồng chúng ta trong chính quyền địa phương. Số phiếu ít thì tiếng nói của Cộng Đồng sẽ bị yếu đi. Số phiếu nhiều thì tiếng nói của Cộng Đồng sẽ rất mạnh. Tương lai của Cộng Đồng là tùy vào sự lựa chọn của quý vị. Ủy Ban xin lưu ý với quý đồng hương là Ủy Ban không bảo trợ hay ủng hộ cho bất cứ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử này. Nhiệm vụ và mục đích của Ủy Ban là huy động lực lượng cử tri người Mỹ gốc Việt đi bầu để làm sao gia tăng được sức mạnh và uy tín của Cộng Đồng người Việt trong chính giới Hoa Kỳ. Kính mong quý vị theo dõi những thông tin sắp tới đây của Ủy Ban trên các đài truyền hình, radio và báo chí và Ủy Ban kêu gọi quý đồng hương hãy tình nguyện tham gia vào Ủy Ban để chúng ta cùng nhau thực hiện một công việc rất hữu ích cho Cộng Đồng. Xin quý vị liên lạc Ông Phạm Quốc Hải qua số điện thoại (314) 518-9456 để biết thêm chi tiết. Trân trọng kính chào, TM. Ủy Ban Vận Động Cử Tri Người Mỹ Gốc Việt, Ông Phạm Quốc Hải - Chủ Tịch Ủy Ban / Phó Chủ Tịch CĐNVQG Houston & các Vùng Phụ Cận Địa điểm các phòng phiếu sớm: 1. Vùng Đông Nam: - Trường Đại Học HCC 6960 Rustic, Houston, TX 77087 (45 South/610) - Chợ Fiesta 8130 Kirby, Houston, TX 77054 (Khu vực Astrodome) 2. Vùng Tây Nam: - Công Viên Bayland 6400 Bissonnet, Houston, TX 77074 (gần đường Hillcroft) - Trung Tâm Cộng Đồng Tracy Gee 3599 Westcenter, Houston, TX 77042 (gần Beltway 8 & Richmond) - Khu Học Chánh Alief (Alief ISD Building) 4250 Cook, Houston, TX 77072 (gần đường Highstar) 3. Vùng Tây Bắc: - Trung tâm cộng đồng Trini Mendenhall 1414 Wirt Rd., Houston, TX 77055 (Spring Branch) - Lone Star College (Fairbanks Center) 14955 Northwest Freeway, Houston, TX 77040
Building Our Community. Together. Website Apps