Thư Cảm Ơn Của Liên Danh Hơp Nhất

Kính thưa quý vị trong Hội Đồng Liên Tôn, Quý Lãnh Đạo Tinh Thần, Các Bác Các Chú Cựu Chiến Sĩ trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa, Các Hội đoàn, Các Đảng Phái Chính trị, Quý Dân Cử, Quý Đại Diện Các Cơ Quan Công Quyền, Các Cơ Quan Truyền Thông, Ủy Ban Tổ Chức & Vận Động Bầu Cử, Quý Mạnh Thường Quân, Các Thiện Nguyên Viên, và Quý Đồng Hương: Cuộc Bầu Cử Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng đã diẽn ra tôt đep trong ngày 11 Tháng 12 Năm 2016. Chúng tôi, các thành viên trong liên danh Hợp Nhất, trân thành cảm ơn sự giúp đỡ về nhân sực và  tài lực trong suốt thời gian tranh cử cùng sự hướng dẫn và khích lệ của Quý Vị để đạt được kết quả mỹ mãn trong cuộc bầu cử.vừa qua. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã hổ trợ về tài chánh trong tất cả các sinh hoạt suốt thời gian tranh cử. Cảm ơn Ban Cố Vấn và lãnh đạo tinh thần đã giúp chúng tôi những sang kiến trong cuộc tranh cử vừa qua. Cảm ơn Ủy Ban Tổ Chức Bầu cử đã hết lòng làm việc ngày đêm để giúp đỡ buộc Bầu diễn ra tốt đẹp trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát đã đứng ra giải quyết những thắc mắc và làm rõ vấn để để cuộc Bầu Cử tiến hành như dự định. Cảm ơn toàn thể các thiện nguyên viên đã dành rất nhiều thời gian tham gia vào những hoat động của Liên Danh Hợp Nhất trong suốt thời gian tranh cử. Cảm ơn các cơ quan truyền thông cho chúng tôi cơ hội để phổ biến thông tin của liên danh Họp Nhất đến Quý Đồng Hương. Đặc biệt cảm ơn toàn thể Quý Đồng Hương đã bỏ phiếu tín nhiệm để chúng tôi có cơ hội tiếp tục phục vụ Quý Đồng Hương và hoàn thành những mơ ước và dự định đã vạch ra. Chúng tôi kêu gọi toàn thể các thành viên trong Liên Danh Độc Lập hãy cùng với chúng tôi, chung lưng góp sức, tiếp tục phát triển và xây dựng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Houston và những vùng phụ càng thêm vững mạnh để có cùng một tiếng nói một sức mạnh, cùng hãnh diện là những đứa con của Mẹ Việt Nam, có bất đồng chứ không thể bất hòa, và xứng danh mang dòng máu Tiên Rồng. Một lần nữa, xin toàn thể quý vị nhận lời cảm ơn chân thành từ những anh em trẻ chúng tôi, luôn mang bầu nhiêtj quyết và tinh thần dấn thân  và nguyên sẽ đem hết sức mình để phục vụ Cộng Đồng chúng ta mỗi ngày một tốt đẹp hơn.   Trân Trọng Kính Chào Đồng ký tên, Liên Danh Họp Nhất: Trung Tá Trần Quốc Anh, CT Phạm Quốc Hải, PCT Nội Vụ Đỗ Hồng Yến, PCT Ngoại Vụ Trương Minh Tính, TTK Li Phan, Ủy Viên Trần Hùng, Ủy Viên Nguyễn Trần Quỳnh Như, Ủy Viên Hồ Quang Phố, Ủy Viên Đinh Mai Hoa, Ủy Viên Nguyễn Hoang Giang, Thủ Quỷ Trần Quốc Bảo, Ủy Viên
Building Our Community. Together. Website Apps